info@qprint.com.pl+48 22 211 3 211 pn - pt: 10:00 - 17:00
adres: ul. Parafialna 2 (dawniej Bema 65), 01-222 Warszawa

REGULAMIN
SERWISU

Wszystkie informacje dotyczące współpracy

Właścicielem serwisu internetowego www.qprint.pl oraz www.qprint.com.pl (dalej SERWIS) jest firma QPrint sp. z o.o. (dalej QPrint). USŁUGI zamówione przez SERWIS realizowane są przez firmę QPrint sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (01-244) przy ul. Bema 65, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla M. St. Warszawy XIX Wydział Gospodarczy Krajowego Sądu Rejestrowego pod nr 0000041918, NIP: 527-23-50-047.

Zamówienia na USŁUGI przyjmowane są przez stronę www i realizowane wyłącznie na podstawie niniejszego regulaminu. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z zaakceptowaniem przez KLIENTA poniższych warunków.

 

Polityka prywatności

SERWIS wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka) do rejestracji statystyk odwiedzalności serwisu (obsługiwanych przez serwisy zewnętrzne tj. google analytics) oraz w celu prawidłowego działania systemu do projektowania i zapisywania projektów. Bez obsługi plików cookie elementy serwisu składanie zamówień mogą działać nieprawidłowo. Przez używanie serwisu KLIENT wyraża zgodę na używanie cookies. Jeżeli KLIENT nie wyraża zgody na używanie przez serwis ciasteczek, powinien zrezygnować z używania SERWISU. Więcej na temat działania plików cookies (ciasteczek) można znaleźć na tej stronie.

 

Prawa autorskie

KLIENT składając zamówienie poprzez SERWIS jednocześnie oświadcza, że posiada wszelkie prawa autorskie do nadesłanych w ramach zamówienia materiałów graficznych. Jeżeli na skutek złożenia zamówienia przez Klienta, wykonane przez QPrint zlecenie naruszy prawo autorskie osób trzecich, całą odpowiedzialność za to ponosi KLIENT. W takim wypadku KLIENT jest zobowiązany do zwolnienia QPrint od wszelkich roszczeń osób trzecich oraz do zwrotu kosztów poniesionych przez QPrint w związku z postępowaniem prawnym.

 

Przetwarzanie danych osobowych

Składając zamówienie, Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w systemie zamówień firmy QPrint Sp. z o.o. Dane te będą przetwarzane tylko dla potrzeb realizacji zamówienia i nie będą udostępniane podmiotom trzecim za wyjątkiem firm niezbędnych do realizacji zamówienia (tj. obsługa płatności online lub wysyłka). Klient ma prawo wglądu do swoich danych osobowych przechowywanych w bazie QPrint i ich poprawiania.

 

Funkcjonowanie serwisu i obsługa Klienta

SERWIS dostępny jest przez Internet 24h na dobę, 7 dni w tygodniu. Zamówienia można składać w dowolnym momencie funkcjonowania serwisu. Dział Obsługi Klienta jest dostępny w godzinach pracy firmy QPrint. Pytania do Działu Obsługi Klienta można kierować w formie elektronicznej – info@qprint.com.pl lub telefonicznej – 022 211 3 211. Dział Obsługi Klienta dokłada wszelkich starań aby na wszelkie zapytania udzielić odpowiedzi na następny dzień roboczy od momentu wpłynięcia zapytania lub zgłoszenia.

QPrint zastrzega sobie możliwość czasowego wyłączenia SERWISU w celach przeglądu technicznego i konserwacji.

Warunki dostawy

Zamówione USŁUGI mogą być odebrane przez KLIENTA osobiście z punktu odbioru zleceń mieszczącego się w Warszawie albo są wysyłane kurierem pod wskazany w formularzu zamówienia adres.

Koszty wysyłki doliczane są do wartości zamawianych USŁUG i wynoszą:

  • dostawa na następny dzień roboczy*: 15,00 zł netto
  • dostawa na ten sam dzień roboczy*: 15,00 zł netto**
*wysyłka następuje w dniu na który przypada termin realizacji zamówienia.
**dotyczy tylko dostaw na terenie Warszawy

 

Cennik i opłata za zamówienia

Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich (PLN). W serwisie podawane są zarówno ceny netto jak i brutto z odpowiednim opisem.

Podane na stronie ceny obowiązują dla zamówień złożonych za pośrednictwem SERWISU - w przypadku zamówień złożonych w inny sposób (np. mailem) ceny mogą być inne.

Ostateczna/wiążąca wartość zamówienia jest podawana podczas składania zamówienia przez SERWIS.

Dopuszczalne są następujące formy płatności:

  • gotówką lub kartą w momencie odbioru osobistego bezpośrednio z QPrint
  • przelewem na podstawie proformy przed realizacją zamówienia lub przed wysłaniem/odbiorem pracy
  • w przypadku stałych klientów, którzy mają przydzielony limit kredytowy - odroczona płatność przelewem na podstawie faktury VAT.

 

Przyznawanie limitów kredytowych i odroczona płatność przelewem na podstawie faktury VAT.

Odroczona płatność przelewem na podstawie faktury VAT dostępna jest jedynie dla podmiotów prawnych oraz osób prowadzących działalność gospodarczą, którym został przyznany limit kredytowy.

Limit kredytowy może zostać przyznany na wniosek klienta po zrealizowaniu co najmniej pięciu zleceń, których sumaryczna wartość przekracza 3000 zł brutto. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku, Klientowi zostaje przyznany limit kredytowy w wysokości nie większej niż 50% wartości brutto dotychczas złożonych, zrealizowanych i rozliczonych zleceń. Dzięki temu Klient ma prawo do płatności odroczonej do wysokości limitu. W przypadku przekroczenia limitu, pozostałą część kwoty, Klient musi opłacić na zasadach ogólnych. Więcej informacji na temat warunków przyznawania limitów kredytowych można znaleźć w dokumencie "Warunki odroczonych płatności" zamieszczonym poniżej.

Warunki odroczonych płatności przelewem pdf/47kB 
Wniosek o limit kredytowy pdf/47kB 
Wniosek o limit kredytowy doc/26kB 

 

Warunki realizacji zleceń

Warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowe złożenie zamówienia przez KLIENTA za pomocą mechanizmu internetowego dostępnego na stronie oraz dostarczenie prawidłowo przygotowanych plików z projektami.

QPrint ma prawo odmowy realizacji zamówienia jeżeli przesłane obrazy zawierają treści wulgarne lub o charakterze pornograficznym, godzą w wizerunek innych osób lub ogólnie przyjęte wartości społeczne lub gdyby zlecenie naruszałoby powszechnie obowiązujący porządek prawny, w tym naruszałoby prawa autorskie do obrazu osób trzecich. QPrint ma również prawo odmowy realizacji zamówienia z przyczyn technicznych tj. elementów graficznych obrazu mogących powodować nieprawidłową jakość druku lub nienależytą jakość produktu.

 

Rezygnacja lub zwrot zamówionych USŁUG.

Ponieważ realizowane w ramach SERWISU USŁUGI są nieprefabrykowana, wyprodukowane według specyfikacji KLIENTA i są ściśle związane z jego osobą (nie mogę być sprzedane innemu klientowi), zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827), klientowi nie przysługuje prawo do rezygnacji z zamówienia lub jego zwrotu po rozpoczęciu realizacji zamówienia.

 

Termin wykonywania usług

Podawany w SERWISIE czas realizacji zamówienia widoczny podczas wyceny usług jest terminem orientacyjnym a o jego dotrzymaniu decyduje to jak dużo aktualnie jest prac w realizacji oraz czy pliki dołączone do zamówienia zostały prawidłowo przygotowane do druku.

Dokładny termin realizacji zamówienia ustalany jest po zweryfikowaniu projektów nadesłanych do zamówienia. KLIENT informowany jest o dokładnym terminiem realizacji zamówienia z pomocą wiadomości elektronicznej wysyłanej na podany w zamówieniu adres e-mail lub poprzez kontakt telefoniczny. Termin realizacji zamówienia oznacza dzień w którym zamówienie nadawane jest za pośrednictwem kuriera albo może zostać odebrane osobiście przez klienta w godzinach popołudniowych z punktu odbioru zleceń w Warszawie.

 

Reklamacje

QPrint udziela gwarancji na jakość realizowanych prac w zakresie trwałości kolorów oraz jakości oprawy. W przypadku ewentualnych reklamacji należy skontaktować się z Działem Obsługi Klienta QPrint.

Podstawą wszczęcia procedury reklamacyjnej jest opis zastrzeżeń wobec otrzymanych produktów. Do rozpatrzenia reklamacji niezbędne jest dostarczenie reklamowanej USŁUGI do siedziby QPrint.

W przypadku dostawy do KLIENTA w formie przesyłki kurierskiej, jeżeli przesyłka nosi ślady uszkodzenia KLIENT powinien spisać protokół opisujący szkodę, pod którym powinien podpisać się kurier.

W przypadku uzasadnionych reklamacji towar zostanie wymieniony na pełnowartościowy jeżeli pliki do zamówienia znajdują się jeszcze w archiwum QPrint lub Klient prześle je ponownie, a jeśli nie będzie to możliwe, QPrint zwróci Klientowi równowartość uszkodzonych prac.

W przypadku nieuzasadnionych reklamacji, towar jest odsyłany do Klienta na jego koszt.

WIZYTÓWKI
KOPERTY
PAPIER FIRMOWY

Wizytówki już od 15gr/szt.

ULOTKI
ZAPROSZENIA
FOLDERY

Nawet 25gr
za kolorową
stronę A4.

KSIĄŻKI
BROSZURY
ALBUMY

Z nami wydrukujesz książkę
już od jednego egzemplarza

PŁYTY CD/DVD
i OPAKOWANIA

Dane powielane na
płytach CD i DVD.
Różne rodzaje
opakowań
na płyty.

NAKLEJKI
ETYKIETY

Naklejki w dowolnych
rozmiarach i kształtach.

Z papieru lub folii.
Od etykiety po
naklejki podłogowe

FOTOBOARDY
FOTOKALENDARZE

Specjalna oferta
z zakresu usług
fotograficznych.

Ten serwis używa pliki cookie. Więcej informacji znajdziesz tutaj AKCEPTUJĘ